Tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên K52 học kỳ II năm học 2016-2017 Khoa Khoa học Cơ bản

26, Tháng 7, 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ “TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN K52” – KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

25, Tháng 4, 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2017

25, Tháng 4, 2017

Tổng hợp điểm rèn luyện K52 Khoa Khoa học Cơ bản học kỳ I năm học 2016-2017

11, Tháng 4, 2017

Danh sách sinh viên khoa Khoa học Cơ bản đủ điều kiện xét học bổng học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

11, Tháng 4, 2017

BÁO CÁO TRÌNH HỘI NGHỊ CBVC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN NĂM 2017 (Dự thảo)

30, Tháng 12, 2016

Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017

1, Tháng 12, 2016

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016

10, Tháng 11, 2016

THÔNG BÁO LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN 2017

9, Tháng 11, 2016

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống khoa Khoa học Cơ bản (8/5/2006-8/5/2016)

13, Tháng 5, 2016

Trích diễn văn chức mừng của TS. Đinh Cảnh Nhạc – Trưởng khoa khoa Khoa học Cơ bản đọc tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (8/5/2006-8/5/2016)

13, Tháng 5, 2016

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và học tập cho Sinh viên K51 – Khoa Khoa học Cơ bản

4, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm học tập và rèn luyện cho sinh viên K51"

18, Tháng 4, 2016

Lịch Thí nghiệm môn Vật Lý LAB101 bổ sung

11, Tháng 3, 2016

Thông báo thi chọn đội tuyển Olympic Toán năm 2016

23, Tháng 12, 2015
Page 1/2 <12>