Bộ môn Giáo dục Thể chất

Bộ môn giáo dục thể chất

1. Giới thiệu
Bộ môn Giáo dục Thể chất được thành lập ngày 09 tháng 02 năm 2006, cùng với quyết định thành lập Khoa khoa học cơ bản theo QĐ số 82/QĐ- TCCB của Giám đốc ĐHTN và chính thức đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 08/05/2006. Ngày đầu thành lập bộ môn chỉ có 3 Giảng viên, đến nay số lượng giảng viên của Bộ môn đã có 12 giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của nhà trường về đào tạo tín chỉ. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có 11 Thạc sĩ, 01 người đang theo học Cao học. Tập thể cán bộ của bộ môn vừa có trình độ chuyên môn, năng lực, lại vừa có tâm huyết với nghề nghiệp.
Sau một năm thành lập, tập thể Bộ môn đã cùng nhau hoàn thành nội dung bài giảng 05 học phần Giáo dục thể chất cho các học phần niên chế, là bộ môn Giáo dục thể chất đầu tiên của ĐHTN được áp dụng học chế tín chỉ với 3 học phần .
2. Nhiệm vụ
Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy  môn học Giáo dục thể chất chung cho Sinh viên toàn trường theo chương trình của Bộ giáo dục và kế hoạch đào tạo của nhà trường nhằm giáo dục, bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diễn cho sinh viên . 
Ngoài các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học bộ môn còn trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động phong trào Thể dục thể thao cho Cán bộ giáo viên và sinh viên trong trường. Tham gia tổ chức, huấn luyện các đội tuyển Bóng đá, Bóng chuyền,…..của cán bộ, giáo viên và sinh viên thi đấu các giải thuộc Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và ngành Giáo dục tổ chức
3 Hướng nghiên cứu:
Đặc thù là bộ môn không chuyên, giảng dạy các đối tượng không chuyên nên việc nghiên cứu khoa học cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể bộ môn cũng đã tập trung vào các hướng nghiên cứu khoa học sau:
- Hoàn thiện hệ thống các phương tiện GDTC nhằm nâng cao chất lượng môn học
- Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển các phong trào TDTT trong toàn trường

TTHọ và tênTrường đào tạoNgoại ngữ
1
Trưởng bộ môn
Giảng viên
Đại học: ĐH TDTT Đà Nẵng
Thạc sỹ: ĐH TDTT Bắc Ninh
 TOEFL-ITP 407
2
P. Trưởng bộ môn
Giảng viên
Đại học: ĐH TDTT Bắc Ninh
Thạc sỹ: ĐH TDTT Bắc Ninh
 TOEFL-ITP 373
3
Giảng viên
Đại học: ĐH TDTT Bắc Ninh
Thạc sỹ: Học viện TDTT Quảng Châu
TOEFL-ITP 363
4
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐH TDTT Bắc Ninh
 TOEFL-ITP 427
5
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: Học viện TDTT Quảng tây
TOEFL-ITP 503
6
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Đang học Cao học
TOEFL-ITP 453
7
Giảng viên
Đại học: ĐH TDTT Bắc Ninh
Thạc sỹ: ĐH TDTT Bắc Ninh
TOEFL-ITP 480
8
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐH TDTT Bắc Ninh
TOEFL-ITP 477
9
Giảng viên
Đại học: ĐH TDTT Bắc Ninh
Thạc sỹ: ĐH TDTT Bắc Ninh
TOEFL-ITP 477
10
Giảng viên
Đại học: ĐH TDTT Bắc Ninh
Đang học cao học
TOEFL-ITP 403
11

Nguyễn Phương Thảo

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: Học viên TDTT Quảng tây

 

TOEFL- 497
12

Nguyễn Hồng Quang

Giảng viên

Đại học: TDTT Bắc Ninh

Thạc sỹ: Đại học Sư phạm Hà Nội

TOEFL- 523

Tin mới hơn

Tin cũ hơn