Bộ môn Toán

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Toán - Khoa Khoa học Cơ bản là một trong những Bộ môn được thành lập từ những ngày đầu tiên cùng với ngày thành lập Khoa. Bộ môn có nhiệm vụ quản lý và đào tạo 4 học phần Toán bao gồm: Đại số tuyến tính, Giải tích 1,  Giải tích 2 và Xác suất thống kê 

Nội dung các học phần do Bộ môn đảm nhiệm bao gồm các kiến thức cơ bản về Toán cao cấp, nhằm trang bị các kiến thức cơ sở cho sinh viên, giúp các em có thể vận dụng vào các chuyên ngành học tiếp theo.

Bộ môn có 14 CBGV trong biên chế và đều có trình độ thạc sỹ, 1 NCS, trong đó số CBGV nữ chiếm gần 71%. CBGV của Bộ môn đa số là giảng viên trẻ, vừa tham gia giảng dạy vừa học tập để nâng cao trình độ. Tuy nhiên Bộ môn vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trung bình mỗi năm số giờ Bộ môn thực hiện khoảng 7.000 tiết (cả hệ Chính quy và hệ VLVH), đồng thời các CBGV trong Bộ môn luôn tích cực tham gia các hoạt động NCKH, các hoạt động VH – VN – TT và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, nhiều năm Bộ môn đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, một CBGV được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, 2 CBGV được nhận giấy khen của Giám đốc ĐHTN và 100% CBGV đạt từ LĐTT trở lên.

B. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Bộ môn phát triển nghiên cứu khoa học theo các hướng sau:

+ Đại số tuyến tính.

+ Giải tích hàm

+ Phương trình vi phân

+ Phương trình đạo hàm riêng

+ Toán tối ưu

+ Toán ứng dụng …

TTGiảng viênTrường đào tạoNgoại ngữ
1
P. Trưởng khoa
Giảng viên chính
Đại học: ĐH Tổng hợp Hà Nội, ĐHBK Hà Nội
Thạc sỹ: ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội
 
2
Phạm Thị Thu Hằng
P. Trưởng khoa
Trưởng Bộ môn
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 457
3
Vũ Hồng Quân
P. Trưởng bộ môn
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Hà Nội
Thạc sỹ: ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội
TOEFL-ITP 493
4
Ngô Thành Trung
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 350
5
Lê Bích Ngọc
Giảng viên
Trợ lý đào tạo Khoa
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 510
6
Phan Thị Vân Huyền
Giảng viên
Trợ lý KH Khoa
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 507
7
Nguyễn Thị Xuân Mai
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 500
8
Phạm Thị Minh Hạnh
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 503
9
Nguyễn Thị Huệ
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 507
10
Ngô Văn Giang
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
Đang học NCS
TOEFL-ITP 497
11
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 500
12
Hoàng Thanh Nga
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 510
13
Nguyễn Thị Phương
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
 TOEFL -ITP 547
14
Phạm Thị Thu
Giảng viên
Đại học: ĐHSP Thái Nguyên
Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên
TOEFL-ITP 517

Tin mới hơn

Tin cũ hơn