Bộ môn Toán

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Toán - Khoa Khoa học Cơ bản là một trong những Bộ môn được thành lập từ những ngày đầu tiên cùng với ngày thành lập Khoa. Bộ môn có nhiệm vụ quản lý và đào tạo 4 học phần Toán bao gồm: Đại số tuyến tính, Giải tích 1,  Giải tích 2 và Xác suất thống kê 

Nội dung các học phần do Bộ môn đảm nhiệm bao gồm các kiến thức cơ bản về Toán cao cấp, nhằm trang bị các kiến thức cơ sở cho sinh viên, giúp các em có thể vận dụng vào các chuyên ngành học tiếp theo.

Bộ môn có 14 CBGV trong biên chế và đều có trình độ thạc sỹ, 1 NCS, trong đó số CBGV nữ chiếm gần 71%. CBGV của Bộ môn đa số là giảng viên trẻ, vừa tham gia giảng dạy vừa học tập để nâng cao trình độ. Tuy nhiên Bộ môn vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trung bình mỗi năm số giờ Bộ môn thực hiện khoảng 7.000 tiết (cả hệ Chính quy và hệ VLVH), đồng thời các CBGV trong Bộ môn luôn tích cực tham gia các hoạt động NCKH, các hoạt động VH – VN – TT và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, nhiều năm Bộ môn đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, một CBGV được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, 2 CBGV được nhận giấy khen của Giám đốc ĐHTN và 100% CBGV đạt từ LĐTT trở lên.

B. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Bộ môn phát triển nghiên cứu khoa học theo các hướng sau:

+ Đại số tuyến tính.

+ Giải tích hàm

+ Phương trình vi phân

+ Phương trình đạo hàm riêng

+ Toán tối ưu

+ Toán ứng dụng …

TT 

Giảng viên 

Trường đào tạo

Ngoại ngữ

1

Vũ Hồng Quân

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Hà Nội

Thạc sỹ: ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội

TOEFL-ITP 493

2

Nguyễn Thị Phương

Phó Trưởng bộ môn

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

 TOEFL -ITP 547

3

Phạm Thị Thu Hằng

P. Trưởng khoa

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 457

4

Ngô Văn Giang

Phó Trưởng khoa

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

Đang học NCS

TOEFL-ITP 497

5

Lê Bích Ngọc

Giảng viên

Trợ lý đào tạo Khoa

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 510

6

Phan Thị Vân Huyền

Giảng viên

Trợ lý KH Khoa

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 507

7

Ngô Thành Trung

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 350

8

Nguyễn Thị Xuân Mai

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 500

9

Phạm Thị Minh Hạnh

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 503

10

Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 507

11

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 500

12

Hoàng Thanh Nga

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 510

13

Phạm Thị Thu

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 517

Tin mới hơn

Tin cũ hơn