Chi bộ

Ngày 12/02/2015, Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã được tổ chức tại Phòng họp Nhà A5.

Đồng chí Vũ Ngọc Pi, ủy viên Ban thường vụ đảng ủy Nhà trường đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Bí thư Ôn Ngũ Minh trình bày Báo cáo tổng kết và Phương hướng nhiệm kỳ tới.


Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 02 đồng chí:

1. Ôn Ngũ Minh, Bí thư

2. Phạm Thị Thu Hằng, Phó Bí thư

Đồng chí Vũ Ngọc Pi tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017


Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu cấp trên gồm 06 đồng chí:

1. Ôn Ngũ Minh, 12/13 phiếu, đạt 92.31%
2. Phạm Thị Thu Hằng, 11/13 phiếu, đạt 84.62%
3. Vũ Hồng Quân, 11/13 phiếu, đạt 84.62%
4. Đồng Thị Linh, 10/13 phiếu, đạt 76.92%
5. Nguyễn Thanh Tùng, 10/13 phiếu, đạt 76.92%
6. Trương Đức Huy, 9/13 phiếu, đạt 69.23%

Chi bộ

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN HIỆN TẠI

TT 

Họ và tên 

Chức vụ 

Bộ môn 

1

Phạm Thị Thu Hằng

Bí thư

Toán

2

Phạm Minh Tân

Phó bí thư

Vật lý

3

Trương Đức Huy

Ủy viên

Giáo dục thể chất

4

Phạm Thị Ngọc Dung

Đảng viên

Vật lý

5

Đồng Thị Linh

Đảng viên

Vật lý

6

Phạm Thị Minh Hạnh

Đảng viên

Toán

7

Vũ Thế Khiêm

Đảng viên

Giáo dục thể chất

8

Phạm Thị Thu

Đảng viên

Toán

9

Nguyễn Thanh Tùng

Đảng viên

Vật lý

10

Đan Thành Vinh

Đảng viên

Giáo dục thể chất

11

Lê Bích Ngọc

Đảng viên

Toán

12

Vũ Hồng Quân

Đảng viên 

Toán

13

Nguyễn Thị Xuân Mai

Đảng viên

Toán

14

Ngô Văn Giang

Đảng viên

Toán

15

Vũ Triệu Nga

Đảng viên dự bị

VPK

16

Nguyễn Thị Phương

Đảng viên dự bị

Toán

17

Ngô Thị Mai Phương

Đảng viên dự bị

VPK

Tin mới hơn

Tin cũ hơn