Trợ lý khoa

Trợ lý đào tạo: ThS Lê Bích Ngọc (097 843 7966, hongngoc966@gmail.com) 

Trợ lý khoa học: ThS Phan Thị Vân Huyền (091 652 7759, phanhuyen.tnut@gmail.com)

Trợ lý quản sinh: ThS Nguyễn Thanh Tùng (098 265 6588, thanhtung.dhcn@gmail.com)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn