Trợ lý khoa

Trợ lý đào tạo: ThS Lưu Thanh Nga (0973 046 981, vietngahuy81@gmail.com) 

Trợ lý khoa học: ThS Phan Thị Vân Huyền (091 652 7759, phanhuyen.tnut@gmail.com)

Trợ lý quản sinh: ThS Kiều Thị Khánh (0989 879 291, kieukhanh1981@tnut.edu.vn)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn