Văn phòng khoa

VPK

1. Giới thiệu 

Số điện thoại: 02803547612   Địa chỉ: 203 nhà A5 (Tầng 2)

Được thành lập cùng với quyết định thành lập khoa Khoa học Cơ bản ngày 8/5/2006 theo QĐ số 82/QĐ – TCCB của Giám đốc ĐHTN. Đội ngũ cán bộ Văn phòng khoa là những người có trình độ đáp ứng được những yêu cầu của Khoa và trường đề ra, đóng vai trò quan trọng trong các phong trào của khoa và của trường ĐHKTCN.
 

2. Nhiệm vụ chính 

 - Nhận và chuyển công văn giấy tờ.

- Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản Vnptoffice để nhận và chuyển văn bản điện tử.

- Nhận bài và lưu giữ bài thi, quản lý điểm thi của các lớp Chính quy và Không chính quy.

- Các công tác tạp vụ của Ban Chủ nhiệm Khoa.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức danh

Học vấn

Ngoại ngữ

1

Ngô Thị Mai Phương

098 350 2500

 

Thạc sỹ

TOEFL-ITP 440

2

Vũ Triệu Nga

097 275 1789

Tổ trưởng CĐ 

Thạc sỹ

TOEFL-ITP 457

Tin mới hơn

Tin cũ hơn