Đề tài cấp bộ

1. Ôn Ngũ Minh, Mô phỏng các thí nghiệm Vật Lý, 1998.

2. Ôn Ngũ Minh, Việt hóa các thông báo lỗi của Turbo Pascal, 2000.

3. Phạm Duy Lác, Nghiên cứu lắp ráp pin quang điện, 1988-1991

4. Phạm Duy Lác, Mô hình hóa các thí nghiệm vật lý trên máy vi tính, phục vụ dạy và học môn vật lý đại cương, 1998-2001

5. Phạm Duy Lác, Rèn luyện kỹ năng giải bài tập vật lý bằng phương pháp vectơ cho sinh viên sư phạm, 2002-2004

Tin mới hơn

Tin cũ hơn