Sinh hoạt Chi bộ tháng 04/2015

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 04/2015

Hồi 9h Thứ 2, ngày 06/04/2015, chi bộ Khoa KHCB đã sinh hoạt định kỳ tháng 4.

Một số nội dung về công tác phát triển Đảng

1. Trao Quyết định Công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên Ngô Văn Giang.

2. Xem xét hồ sơ và đơn xin vào Đảng của Nguyễn Thị Phương và Phan Thị Vân Huyền, và đã biểu quyết 100% nhất trí đề nghị Đảng ủy Nhà trường ra nghị quyết kết nạp. 

3. Nhất trí 100% và giao cho các đồng chí được phân công giúp đỡ thẩm tra lý lịch của 02 đối tượng Đảng là Nguyễn Thị Huệ và Hoàng Thanh Nga.

Đ/c Bí thư Ôn Ngũ Minh đã thay mặt Chi bộ trao Quyết định cho đ/c Ngô Văn Giang

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn