Thông báo về việc chuẩn bị hội thảo Khoa học


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Khoa Khoa học Cơ bản

Số…/TB- KHCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Chuẩn bị hội thảo khoa học

Kính gửi: - Ban chủ nhiệm khoa Khoa học Cơ bản

  - Lãnh đạo các bộ môn

  - Các trợ lý Khoa học, Đào tạo, Sinh viên và toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa.

 Để chuẩn bị tốt cho Hội thảo khoa học chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2015, đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

 1.   Thời gian, địa điểm, thành phần

-  7h30’ ngày 16 tháng 11 năm 2015

-  Tại phòng họp Khoa – Tầng 3 nhà A5.

-  Toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa và khách mời. (PGS.TS. Vũ Ngọc Pi. Phó Hiệu trưởng và phòng Quản lý Khoa học)

 2.   Nội dung

2.1. Công tác chuẩn bị

-  Điều hành hội thảo khoa học:

1.Trưởng khoa: TS. GVC. Đinh Cảnh Nhạc.

2. Phó Trưởng khoa:  ThS. GVC. Ôn Ngũ Minh

-  Thư ký: ThS. Phạm Thị Thu . Giảng viên bộ môn Toán.

-  Chuẩn bị nước, hoa, pano phòng họp: Tổ văn phòng khoa

-  Máy chiếu: Bộ môn Vật lý đúng  6h30phút có mặt tại phòng họp để chuẩn bị các dụng cụ cần thiết.

-  Thời gian trình bày báo cáo và trao đổi: 15phút/ 1 đề tài.  

-  Các đồng chí chủ nhiệm đề tài được chọn báo cáo phải chủ động gửi trước cho đồng chỉ Huyền (Trợ lý Khoa học ) để tổng hợp và dùng chung trong 01 máy tính của đồng chí Huyền.  

-  Tổ chức liên hoan Khoa: Đ/c Mai (Bộ môn Toán), Huy (Bộ môn GTDC) chuẩn bị.  

2.2  Công tác khác

- Giữ gìn trật tự trong thời gian hội thảo. Không nói chuyện và làm việc riêng trong phòng họp.

- Toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa phải đến tham dự hội thảo một cách đầy đủ, đúng giờ. Tất cả những hoạt động sinh hoạt của Khoa sẽ được coi là một trong những tiêu chí xét thi đua và lương tăng thêm.

Lưu ý: Những đồng chí được phân công chuẩn bị phải đến sớm trước 1h.

- Liên hoan Khoa: 11h00 phút cùng ngày 16/11/2015. (Địa điểm sẽ thông báo sau khi kết thúc hội thảo)

    Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2015

TRƯỞNG KHOA KHCB

                     ( Đã ký)

TS. ĐINH CẢNH NHẠC

Tin mới hơn

Tin cũ hơn