Đề cương thi Olympic Toán cấp Trường môn Giải tích

1. Giới hạn và sự liên tục

- Tính giới hạn của dãy số

- Tìm giới hạn của hàm số

- Tính liên tục, các tính chất của hàm liên tục

2. Đạo hàm và ứng dụng

- Đạo hàm, đạo hàm cấp cao của ham số

- Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Cực trị của hàm số

- GTLN, GTNN của hàm số

- Một số bài toán ứng dụng thực tế.

3. Tích phân và ứng dụng

- Phương pháp tính tích phân

- Ứng dụng của tích phân.

- Một số bài toán ứng dụng thực tế.

Tài liệu tham khảo: 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn