Đồng Thị Linh

Bộ môn: Vật lý

Trang cá nhân: http://khoacoban.tnut.edu.vn/dongthilinh

Thời gian công tác tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp: Từ 10/2007

Hiện đang giữ chức vụ phó trưởng Bộ môn Vật lý

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại Học: từ 2003 đến 2007 tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Thạc sỹ: từ năm 2009 đến 2011 ttại Đại học Quốc gia Hà Nội

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Giảng dạy Vật lý đại cương

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC