BCH Công đoàn khoa

BCH CD

TT 

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC DANH

1

Phạm Thị Ngọc Dung

Chủ tịch Công đoàn

2

Nguyễn Thị Phương Thảo 

Phó chủ tịch Công đoàn

3

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Ủy viên

Tổ trưởng tổ Toán

4

Trương Đức Huy

Tổ trưởng tổ GDTC

5

Vũ Triệu Nga

Tổ trưởng tổ Lý - VPK

Tin mới hơn

Tin cũ hơn