BCH Công đoàn khoa

BCH CD

TT 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Phạm Thị Ngọc Dung

Chủ tịch CĐ

2

Trương Đức Huy

Phó Chủ tịch

3

Dương Văn Tân

UV BCH, Tổ trưởng tổ GDTC

4

Nguyễn Thị Xuân Mai

UV BCH, Tổ phó Tổ Toán

5

Nguyễn Thị Thu Hoàn

UV BCH

6

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Tổ trưởng tổ Toán

7

Đồng Thị Linh

Tổ trưởng tổ Vật lý

8

Vũ Triệu Nga

Tổ phó tổ Vật lý

9

Lưu Thanh Nga

Tổ phó Tổ GDTC

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn