Bộ môn Vật lý

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Vật lý được thành lập tháng 02 năm 2006 cùng với quyết định thành lập khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Trong những ngày đầu thành lập, bộ môn chỉ có hai giảng viên cơ hữu và bốn giảng viên thỉnh giảng. Lãnh đạo bộ môn những ngày đầu do thầy Trần Hưng Nghi giữ chức vụ trưởng bộ môn, cô Nguyễn Hồng Nga giữ chức vụ phó trưởng bộ môn. Đến nay, sau 08 năm hoạt động, với nhiều sự luân chuyển công tác cán bộ, bộ môn gồm có 05 giảng viên cơ hữu, 02 giảng viên kiêm nhiệm và 02 giảng viên thỉnh giảng. Đội ngũ giảng viên có 01 tiến sỹ, 04 thạc sỹ, 01 nghiên cứu sinh đang theo học tại nước ngoài, số còn lại đang học cao học trong nước. Lãnh đạo bộ môn hiện tại là cô Đồng Thị Linh – phó trưởng bộ môn.

2. NHIỆM VỤ

Bộ môn được Nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy hai học phần Vật lý 1 (3 tín chỉ) và Vật lý 2 (3 tín chỉ) theo đề cương chương trình đào tạo 150 tín chỉ. Trung bình mỗi năm, bộ môn đảm nhiệm khối lượng giảng dạy đạt trên 3000 giờ bao gồm cả giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thí nghiệm Vật lý đại cương. Các nội dung giảng dạy môn Vật lý nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về vật lý đại cương phục vụ đào tạo các khối ngành kỹ thuật của Nhà trường.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, các giảng viên trong bộ môn luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, không ngừng học tập nâng cao trình dộ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu giảng dạy của nhà trường. Bên cạnh đó, các  giảng viên cũng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao do khoa và nhà trường phát động.

3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

-         Đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

-         Nghiên cứu vật lý lý thuyết

-         Nghiên cứu vật lý thực nghiệm, nâng cao chất lượng các bài thí nghiệm vật lý đại cương.

TT

Giảng viên

Trường đào tạo

Ngoại ngữ

1

Phạm Thị Ngọc Dung

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 397

2

Đồng Thị Linh

P. Trưởng bộ môn

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐH KHTN - ĐHQGHN

TOEFL-ITP 500

3

Phạm Minh Tân

Trưởng khoa

Giảng viên

Đại học: ĐH Sư phạm Thái Nguyên

Thạc sĩ: ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

Tiến sĩ: Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

B2

4

Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐH Công nghệ- ĐHQGHN

TOEFL-ITP 447

5

Nguyễn Văn Trường

Giảng viên

Đại học: ĐH KHTN - Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐH KHTN - ĐHQGHN

Đang học NCS tại nước ngoài

TOEFL-ITP 450

6

Nguyễn Thị Thu Hoàn

Giảng viên

Đại học: ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

Thạc sỹ: ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

TOEFL-ITP 530

7

Kiều Thị Khánh

Giảng viên

Đại học: ĐH SP - Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐH SP - Thái Nguyên

TOEFL-ITP 430

VB2 tiếng Anh

8

Hoàng Mạnh Chung

Giảng viên

Đại học: ĐHSP Thái Nguyên

Thạc sỹ: ĐHSP Thái Nguyên

TOEFL-ITP 447

Tin mới hơn

Tin cũ hơn