Lê Bích Ngọc

Bộ môn: Toán

Trang cá nhân: http://khoacoban.tnut.edu.vn/lebichngoc

Ngày sinh: 08/07/1985.

Quê .quán: Linh Sơn - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Nơi ở hiện nay: P. Trung Thành - TP. Thái Nguyên.

Nơi công tác: Bộ môn Toán - Khoa KHCB - Trường Đại học KTCN Thái Nguyên.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2003-2007: Học Đại học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

2010-2012: Học Cao học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Giảng dạy môn Toán 1, 2, 3.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC