Lịch hướng dẫn ôn luyện Olympic Toán sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018

LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

Stt

Môn

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Đại số

19h15  thứ 4, ngày 24 / 01/ 2018

GĐ103A9

 

2

Giải tích

 19h15 thứ 5, ngày 25 / 01/ 2018

GĐ103A9

 

 

TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA KHCB

 

 

 

            ThS. Ngô Văn Giang

Tin mới hơn

Tin cũ hơn