Kế hoạch giao ban tuần 16

  • Kiểm điểm công tác tuần thứ 15
  • Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I
  • Chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ viên chức
  • Các bộ môn kiểm tra thiết bị văn phòng cần sửa chữa, thay mới để đề nghị Nhà trường giải quyết.              
                                                                                             Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Trưởng khoa 

 

  TS. Đinh Cảnh Nhạc

Tin mới hơn

Tin cũ hơn