Hoạt động seminar bằng tiếng Anh khoa Khoa học Cơ bản tháng 1/ 2018

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, ngày 11 tháng 01 năm 2018 khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức Seminar chuyên môn bằng tiếng Anh tại phòng học 104A9.

Kết hợp với bộ môn Khoa học tự nhiên của Khoa Quốc tế, buổi seminar có hai báo cáo chuyên môn về Toán và Vật lý: Báo cáo " Linear momentum" của giảng viên Ngô Trọng Hải và báo cáo "Definite integral" của giảng viên Đinh Văn Tiệp. Hai báo cáo được trình bày rõ ràng, mạch lạc và thu hút sự quan tâm của các giảng viên tham dự.

Buổi seminar đã diễn ra sôi nổi với các ý kiến thảo luận về mặt chuyên môn cũng như về cách sử dụng tiếng anh trong giảng dạy. Qua đó các giảng viên trong khoa cũng thấy được trách nhiệm tự học và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình.

Hoạt động seminar chuyên môn bằng tiếng Anh sẽ được khoa Khoa học Cơ bản tổ chức định kỳ hàng tháng, khoa cũng đã giao nhiệm vụ cho từng giảng viên chuẩn bị nội dung và báo cáo theo kế hoạch. Theo đó, tất cả các giảng viên của khoa đều phải thực hiện báo cáo, mỗi giảng viên thực hiện ít nhất một lần trong năm, khuyến khích các giảng viên thực hiện nhiều báo cáo hơn.

Một số hình ảnh của buổi seminar:

Giảng viên Ngô Trọng Hải với báo cáo " Linear momentum"

Giảng viên Đinh Văn Tiệp với báo cáo "Definite integral"

Toàn cảnh buổi Seminar

Tin mới hơn

Tin cũ hơn