Trích diễn văn chức mừng của TS. Đinh Cảnh Nhạc – Trưởng khoa khoa Khoa học Cơ bản đọc tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống (8/5/2006-8/5/2016)

Sự phát triển của khoa Khoa học Cơ bản hôm nay là kết quả của nhiều yếu tố được kết lại. Nhân dịp lễ kỷ niệm trọng thể này, cho phép tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ giảng viên đang công tác tại khoa Khoa học Cơ bản gửi lời tri ân đến các đồng chí cán bộ cán bộ giảng viên đã từng công tác tại khoa Khoa học Cơ bản, đặc biệt là các đồng chí có mặt ngay từ những ngày đầu khi Khoa mới ra đời. Chính các đồng chí là người đã góp phần xây dựng và phát triển khoa Khoa học Cơ bản. Hôm nay có các đồng chí đã nghỉ hưu, có đồng chí chuyển công tác đến đơn vị khác, thậm chí có đồng chí đã về cõi vình hằng, nhưng công lao của các đồng chí mãi mãi được các thế hệ sau này khắc ghi.

Chúng tôi cũng xin tri ân đến lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu các thời kỳ trong 10 năm qua đã luôn sát cánh chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Khoa phát triển.

Chúng tôi xin tri ân đến lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, các Khoa bạn, các trung tâm, phòng ban chức năng, các đồng chí phục vụ cũng đã luôn luôn cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ với chúng tôi trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn anh em sinh viên các thế hệ là nguồn động viên cho các thầy cô!

Xin cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô, cán bộ viên chức đang gắn bó làm việc tại khoa Khoa học Cơ bản đã một lòng chung tay góp sức cống hiến cho đơn vị, vượt qua mọi khó khăn đời thường để hoàn thành nhiệm vụ.

          Kính thưa các đồng chí!

Mười năm qua chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự lãnh đạo và phát triển tiếp theo của Khoa.

Một là: Trong mọi chủ trương phát triển đơn vị, Ban chủ nhiệm khoa phải luôn luôn xuất phát từ yêu cầu khách quan của Nhà trường, của đơn vị, không được lấy ý chí, nguyện vọng chủ quan của cá nhân làm tiền đề cho đơn vị.

Hai là: Phải bám sát nhiệm vụ chính trị dài hạn và ngắn hạn của Nhà trường, sao cho bảo đảm: “Tất cả vì tập thể, vì lợi ích lâu dài của Nhà trường và của đất nước”.

Ba là: Tuyệt đối chấp hành và vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng ủy, của chi bộ trong việc cụ thể hóa nhiệm vụ của đơn vị trong từng quý, từng tháng và trong cả nhiệm kỳ.

Bốn là: Luôn coi trọng sức mạnh tập thể và cá nhân trong đơn vị để cả nhân phát huy hết năng lực vì tập thể.

Năm là: Giữ gìn bằng mọi giá sự hòa thuận, đoàn kết trong đơn vị, trước hết là đoàn kết trong Ban chủ nhiệm khoa, đoàn kết các bộ môn với nhau và rộng ra là đoàn kết toàn đơn vị.

Sáu là: Phải biết vận dụng linh hoạt sự ủng hộ của lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị bạn, các tổ chức chính trị - xã hội cũng như sức mạnh của sự việc do Khoa quản lý nhằm phát triển đơn vị vững mạnh. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn