Hội thảo khoa học chào mừng ngày 20/11/2015

Ngày 16/11/2015, hội thảo khoa học chào mừng ngày 20 tháng 11 đã được tổ chức tại phòng họp Khoa, tầng 3 nhà A5. Dưới sự điều hành của TS. Đinh Cảnh Nhạc – Trưởng khoa KHCB và ThS. Ôn Ngũ Minh – Phó Trưởng khoa KHCB.

Với 35 bài tham luận đã được các đồng chí giảng viên ở các bộ môn chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó 09 bài được báo cáo tại Hội thảo.

Hội thảo đã diễn ra rất sôi nổi, nhiều tình huống và những vấn đề gợi mở đã được diễn giải và Hội thảo đề cập. Những vấn đề mà Hội thảo đặt ra sẽ được các bộ môn tiếp tục trao đổi trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

Những buổi Hội thảo khoa học của Khoa Khoa học Cơ bản luôn luôn khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong đơn vị, đồng thời góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên.

Đây là một số hình ảnh của Hội thảo khoa học: 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn