Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2016 -2017. Trong cuộc họp giao ban vào Thứ hai, tuần 13, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản đã thông báo với CBVC, giảng viên trong Khoa cần thực hiện và tuyên truyền rộng rãi đến sinh viên trong toàn Khoa các vấn đề liên quan đến: Luật công chức; Luật giáo dục; Luật hình sự - dân sự; các văn bản mới về Luật giao thông. Một số trang web có thể tham khảo: 

1. http://giaoducthoidai.vn/ 

2. http://www.doisongphapluat.com/ 

3. http://vanban.chinhphu.vn/  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn