KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2017

TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                 Thái Nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH

   Tổ chức các hoạt động Quý II năm 2017                  

Nhằm kỷ niệm 11 năm ngày truyền thống Khoa KHCB (8/5/2006 – 8/5/2017), kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2017) và kỷ niệm 127 năm ngày sinh  Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Khoa Khoa học Cơ bản năm học 2016 - 2017;

Khoa Khoa học Cơ bản xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 11 năm ngày truyền thống Khoa KHCB, 42 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và 127 năm ngày sinh nhật Bác, cụ thể như sau:

  1. I.       MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-         Tuyên truyền sâu rộng trong CBVC, HSSV về truyền thống 11 năm xây dựng và phát triển của Khoa KHCB.

-         Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới ,“Khỏe để bảo vệ Tổ quốc.

-         Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-         Đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập tốt, rèn luyện tốt, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CBVC, HSSV trong Khoa, trong Trường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện kỹ năng, sức khỏe cho CBVC, HSSV, động viên học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập.

-         Tạo không khí vui tươi phấn khởi, tinh thần giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong trường, thi dua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khoa, của Trường năm 2017.

-         Yêu cầu tổ chức các phong trào đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả.

  1. II.   NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
    1. 1.      Tổ chức Hội nghị “ Trao đổi kinh nghiệm học tập và rèn luyện cho sinh viên K52”

-          Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên K52 do Khoa phụ trách

-         Thời gian tổ chức: Dự kiến 19h30 ngày 8 tháng 5 năm 2017

-         Địa điểm: Hội trường lớn

  1. 2.      Tổ chức giải bóng đá nữ mở rộng

-         Đối tượng tham gia: Sinh viên Khoa KHCB, Khoa Điện tử, Khoa Kinh tế Công nghiệp

-         Hình thức thi đấu: Vòng tròn tính điểm ( Căn cứ vào số đội tham gia)

-         Thời gian tổ chức: Từ 24/4 – 19/5/2017

-         Địa điểm: Sân bóng đá cỏ nhân tạo

  1. 3.      Tổ chức cuộc thi Nhảy bao bố

-         Đối tượng tham gia: Sinh viên Khoa KHCB

-         Hình thức thi đấu: Vòng loại, còn 8 VĐV vào thi đấu chung kết

-         Thời gian tổ chức: Từ 24/4 – 19/5/2017

-         Địa điểm: Sân bóng đá cỏ nhân tạo

  1. 4.      Tham gia giải thể thao CBVC do Công đoàn Trường tổ chức chào mừng ngày 30/4, 1/5

-         Đối tượng tham gia: CBVC trong Khoa KHCB

-         Nội dung thi đấu: Bóng đá nam, Tennis

-         Thời gian tổ chức: Theo dự kiến của BCH Công đoàn trường vào cuối tháng 4 đầu tháng 5

-         Địa điểm: Sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân Tennis.

  1. III.            PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

-         Xây dựng kế hoạch chi tiết  tổ chức các hoạt động thể thao: BCH Công đoàn,  BCH Liên chi Đoàn.

-         Xây dựng thể lệ thi đấu TDTT, kế hoạch, lịch thi đấu: BCH Liên chi Đoàn kết hợp Bộ môn GDTC.

-         Xây dựng kế hoạch chi tiết Tổ chức Hội nghị cho Sinh viên: BCN Khoa, Trợ lý HSSV.

-         Dự trù Kinh phí thực hiện: BCH Công đoàn phối hợp  BCH Liên chi Đoàn .

-         Đôn đốc CBVC, HSSV tham gia các hoạt động: Tổ trưởng Tổ công đoàn,  Giáo viên chủ nhiệm, Bí thư các Chi đoàn.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

-         Đề nghị BGH nhà trường tạo điều kiện Cho Khoa KHCB được tổ chức các hoạt động trên và cấp kinh phí cho các hoạt động.

-         Đề nghị TT dịch vụ tổng hợp hỗ trợ cơ sở vật chất cho các hoạt động: Sân bãi, Hội trường lớn…

                                                                                                             T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA KHCB

                                                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                                     ThS. Phạm Thị Thu Hằng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn