KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ “TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN K52” – KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ “TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN K52” 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, theo kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017, Khoa KHCB xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm học tập cho sinh viên K52” cụ thể như sau:

  1. 1.      Mục đích

-         Hội nghị là một hoạt động thiết thực trong số các hoạt động quý 2 năm 2017 của Khoa KHCB nhằm kỷ niệm 11 năm ngày truyền thống Khoa KHCB (8/5/2006 – 8/5/2017).

-         Hội nghị là một diễn đàn giúp sinh viên K52 do Khoa phụ trách có dịp học hỏi những kinh nghiệm, kỹ năng học tốt, đồng thời trao đổi tháo gỡ các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập.

-         Hội nghị sẽ giúp sinh viên có điều kiện bày tỏ những khó khăn, trở ngại, đồng thời đề xuất những nguyện vọng để nhà Trường xem xét, đề ra những giải pháp nhằm giúp sinh viên ngày càng học tốt.

  1. 2.      Nội dung

Để Hội nghị tổ chức thành công, các lớp sinh viên chuẩn bị các tham luận và ý kiến trao đổi tập trung vào các nội dung sau:

-         Tham luận và trao đổi về kinh nghiệm để học tập có hiệu quả

-         Tham luận và trao đổi về kinh nghiệm học tập gắn liền với với các hoạt động đoàn thể.

-         Tham luận và trao đổi về những khó khăn trở ngại trong quá trình học tập của sinh viên; những kiến nghị, đề xuất với nhà trường nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập và rèn luyện.

  1. 3.      Thời gian, địa điểm

-         Thời gian: 19h30 thứ 2 ngày 8/5/2017

-         Địa điểm: Hội trường lớn

  1. 4.      Chủ trì hội nghị

-         Đơn vị chủ trì: Khoa KHCB

-         Đơn vị phối hợp và chỉ đạo: Phòng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo, Khoa Điện tử, Trung tâm DVTH.

  1. 5.      Thành phần

-         Đại diện lãnh đạo các Phòng ban, BCN Khoa Điện tử, BCN Khoa KHCB, các giáo viên chủ nhiệm cùng toàn thể giảng viên quan tâm.

-         Toàn thể các sinh viên thuộc 4 lớp sinh viên do Khoa phụ trách: K52CĐT01, K52CĐT02, K52CĐT03, K52ĐTT01+KMT01.

  1. 6.      Tổ chức thực hiện

-         Ban chủ nhiệm Khoa:  Chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan đến nội dung Hội nghị, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị.

-         Chi đoàn giáo viên: Phụ trách các khâu liên quan đến công tác chuẩn bị Hội nghị và tổ chức chương trình Hội nghị.

-         Các chi đoàn: Mỗi chi đoàn cử sinh viên viết tham luận theo các nội dung gợi ý ở mục 2 ( Mỗi chi đoàn ít nhất 2 tham luận )

Nhận được kế hoạch này đề nghị các đ/c giáo viên chủ nhiệm triển khai tới lớp sinh viên, thực hiện nghiêm túc.

Mọi thắc mắc, trao đổi và nộp tham luận liên hệ với đ/c Nguyễn Thanh Tùng ( Trợ lý công tác HSSV, SĐT 0982656588) trước ngày 3/5/2017

T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                                                                                                    (Đã ký)

 

    ThS. Phạm Thị Thu Hằng

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn