THÔNG BÁO LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN 2017

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP                                           Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

      KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN                                                              

 

THÔNG BÁO

Căn cứ Thông báo số 62-16/ HTH ngày 28/7/2016 của Hội Toán học Việt Nam về “Kì thi Olympic Toán học sinh viên năm 2017” về việc “Thông báo sơ tuyển đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Toán học 2017”. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường ĐHKT Công nghiệp, Khoa Khoa học Cơ bản thông báo:

1. Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 25 năm 2017 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Phú Yên, Tp Phú Yên từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017.

2. Các môn thi: Giải tích, Đại số

3. Nhận lời mời của Ban tổ chức, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp  sẽ thành lập 01 đội tuyển dự thi 2 môn Giải tích và Đại số, gồm 05 sinh viên cho mỗi môn thi (một sinh viên có thể tham gia thi một hoặc cả hai môn, dựa trên kết quả thi chọn và kết quả ôn luyện của các sinh viên tham gia).

4. Các sinh viên tham gia ôn luyện đăng ký trực tiếp với thầy giáo Ngô Văn Giang

(Sđt: 0979343995)

Yêu cầu các sinh viên đăng ký sớm để Bộ môn Toán có kế hoạch ôn luyện.

(chậm nhất 15/11/2016)

                                                          Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2016

                                                          T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA KHCB

 

                        

                                                            ThS. Phạm Thị Thu Hằng

                                                                                          

Tin mới hơn

Tin cũ hơn