Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016. Cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ giáo dục và Đào tạo: http://www.moet.gov.vn. Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp  http://www.moj.gov.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn