Hoạt động seminar bằng tiếng Anh khoa Khoa học Cơ bản tháng 1/ 2018

23, Tháng 1, 2018

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG

22, Tháng 1, 2018

Lịch hướng dẫn ôn luyện Olympic Toán sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018

22, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc thi Omlypic Toán cấp trường năm học 2017 - 2018

20, Tháng 1, 2018

Danh sách sinh viên đăng lý dự thi Olympic Toán cấp trường năm học 2017 - 2018

8, Tháng 1, 2018

Hội diễn Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2017

11, Tháng 12, 2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Toán cấp trường năm học 2017-2018 và lựa chọn đội tuyển tham dự cuộc thi Oympic Toán toàn quốc năm 2018.

7, Tháng 12, 2017

Thông báo về việc đăng ký dự thi Olympic Toán cấp trường năm học 2017 - 2018.

7, Tháng 12, 2017

Tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên K52 học kỳ II năm học 2016-2017 Khoa Khoa học Cơ bản

26, Tháng 7, 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ “TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN K52” – KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

25, Tháng 4, 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2017

25, Tháng 4, 2017

Tổng hợp điểm rèn luyện K52 Khoa Khoa học Cơ bản học kỳ I năm học 2016-2017

11, Tháng 4, 2017

Danh sách sinh viên khoa Khoa học Cơ bản đủ điều kiện xét học bổng học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

11, Tháng 4, 2017

BÁO CÁO TRÌNH HỘI NGHỊ CBVC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN NĂM 2017 (Dự thảo)

30, Tháng 12, 2016

Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017

1, Tháng 12, 2016
Page 2/4 <1234>